Vest Eiendomsforvaltning as ble etablert i 1995 og tilbyr utbygging av boliger og fritidsboliger
i Stavanger- og Ryfylkeregionen.


Vi tar hånd om hele byggeprosessen fra grunnarbeider, frem til ferdig prosjekt.


Lang erfaring med utbygging sikrer godt grunnlag for effektive og feilfrie prosesser.


Våre bygg skal ha solide tekniske løsninger og skape gode omgivelser.


Vi bruker lokalt forankrede leverandører i alle fag. Lang erfaring, høy kompetanse,
punktlighet og soliditet er en forutsetning for våre leverandører.


Vårt mål er å bygge ut tomter hvor kvaliteter bevares og fremheves gjennomført høy arkitektonisk kvalitet.Design and development by Impress Media